Pool service, reparation & konstruktion!

Poollagret Sverige AB din leverantör av pooltjänster i Sverige.

Vi erbjuder poolöppningar, stängningar, byte/inlägg av liner i gammal som ny pool, pumpar- och filter. Våra tekniker är certifierade för att reparera mest allt som används i poolindustrin. Fullt underhåll av pooler, från poolrengöring – byte av poolpumpar – Reparation av pooler och golvplattor. Vi erbjuder fördelaktiga service avtal på årsbasis.

  • Vi erbjuder årliga service avtal för så lågt som 500:-/månaden
  • Byte av pumpar
  • Filter byte
  • Reparation av mosaik
  • Färskvattenklorering och ph-doseringssystem
  • Installation av liner (både i gamla och nya pooler)

Pool kemikalier

Det finns fem grundläggande kemikalier för hemma pooler. Dessa är, klor, används för att döda bakterier, alggift för att förhindra växtsporer från att göra ditt vatten grönt, PH + för att öka PH värdet och PH- för att minska det. Den sista kemikalien är ett medel vars syfte är att attrahera partiklar så att de bildar  klumpar som är tillräckligt stora för att avlägsnas av poolfiltret.

PH

Det är viktigt att du håller ett värde PH värde mellan 7,2 – 7,6. Utanför dessa värden kan effektiviteten hos kloret sjunka med 90 procent. Det är en enkel sak att mäta och kontrollera och det finns ingen anledning att inte kunna göra det. Normalt kommer du att upptäcka att när PH ökar, så kräver det att man lägger till en PH – reducerare.

 

Saltvattenklorering

Detta är en metod för att producera klor från salt som tillsätts till poolen i betydande mängder. Det kräver specialutrustning som inte är billig men som producerar mycket mjukt, rent vatten. Detta system håller dock vattnet mycket rent och öroninfektioner, vanligt bland barn, förekommer sällan.

back-washing & filter rengöring

Du bör regelbundet rengöra ditt poolfilter. Installatörerna eller tidigare ägare bör ha visat dig hur. Vanligtvis efter ett par veckor reduceras eller blockeras sandfilter. Detta inkluderar döda hudceller, hår, olja, insekter, damm och allt annat som har ramlat ner i poolen.

Vid rengöring tvingas vattnet genom sanden i motsatt riktning, vilket det normalt strömmar och “skjuter” ut det filtrerade materialet och sköljs bort som avfall. Detta vatten innehåller algdödare och bör ej sköljas ut i trädgården då det kan döda många växtsorter och gräs. Det finns dock andra metoder av rengörig där du undviker majoriteten av poolkemikalier. En O3- eller ozongenerator kan hålla vattnet i din pool rent och bakteriefritt utan behov av klor och alger. Med resultatet att vid rengöring av filter och pool så kan vattnet åter användas för att bevattna er trädgård. 

Det lönar sig verkligen att uppmuntra folk att duscha innan de går in i poolen. Oljor, både naturliga och de som appliceras för att skydda mot solen tvättas bort liksom smuts och sand på fötterna. Fottvätt bör alltid finnas tillgängliga.

Om du har ett sandfilter måste du tänka på att sanden bör bytas ut vart fjärde år. En del har gått så långt som sju år med samma sand utan märkbara skadliga effekter  pga så kallad kanalisering. Vattnet skär kanaler i sanden som sedan blir permanenta. Detta beror på att döda hudceller, solkrämer och andra föroreningar blandas med sanden som binder ihop det. När detta händer är det ganska uppenbart att allt som tas upp av tex. pooldammsugaren återförs omedelbart till poolen och filtreras inte. 

Viktigt – algkontroll

Ett av de största och minst förstådda problemen med poolägare är alger. Om detta inte kontrolleras kan du gå från rent vatten till “grön soppa” nästan över natten. Alger är små växter som blommar och växer i simbassänger och om näringsämnen finns och en tillräcklig nivå av fritt klor inte upprätthålls. Kontakta oss idag för att diskutera dina krav!

Kontakta oss redan idag! Vi erbjuder årliga service avtal för så lågt som 500:-/månaden